PWr Formularz zgłoszeniowy pracy do bazy DONA

wersja: 1.2.20191025.1017.68
Autoryzacja
Adres poczty PWr
Hasło
  • Dokumentujący
Imię i nazwisko
Wybierz jednostkę*
Telefon
Email
ORCID
Dane dokumentu
Uwaga! Podając link proszę się upewnić, że osoba dokumentująca będzie miała dostęp do pełnego tekstu pracy, bez konieczności opłaty. W przypadku prac z baz komercyjnych, niedostępnych z sieci uczelnianej PWr, należy załączyć plik dokumentu.
Nie znam adresu DOI, URL i nie mam pliku w wersji elektronicznej.
Zgłoszenie zostanie przyjęte do realizacji po przekazaniu dokumentu do biblioteki przy wydziale.
DOI*
poprawne DOI posłuży do próby pobrania elementów opisu pracy z bazy SCOPUS, prosimy wprowadzać sam nr DOI, np.: 10.1016/S0022-2860(98)00804-7
Adres URL*
 
Załączam plik*
 
 
 
Załączenie pliku lub podanie nr DOI/adresu URL pełnego tekstu pracy jest obligatoryjne.
Przekazuję/załączam stworzony i posiadany przeze mnie utwór. Wyrażam zgodę na jego wykorzystanie w PWr w formie cyfrowej oraz wprowadzenie w tej formie do bazy danych, w wewnętrznych celach poznawczych związanych z ewidencją oraz analizą dorobku, w tym rezultatów pracy naukowej.


Dziedzina nauki/dyscyplina naukowa* Opis dyscyplin z wyjaśnieniami ministerstwa w pliku pdf.
Prosimy wybrać dyscyplinę charakteryzującą treść pracy (można wybrać kilka pozycji).
Aby zaznaczyć kilka dyscyplin należy trzymać wciśnięty klawisz Ctrl klawiatury.


Informacja o finansowaniu pracy
numer uzgodniony z sekcją finansową/asystentem prowadzącym rozliczenia grantów w jednostce
wprowadzając kilka numerów prosimy oddzielać je znakiem przecinka "," lub średnika ";"
Poniższe dane o finansowaniu pochodzą z bazy SCOPUS (jeżeli wprowadzono poprawny nr DOI). UWAGA. Jest to tylko podpowiedź, dane należy wprowadzić do odpowiednich pól z lewej strony.
Nr zlecenia statutowego lub z przemysłu
Nr grantu
Nr projektu DZP PWr
Nr kierunku badań
Podpowiedź w formie listy tabelarycznej. Dane pochodzą z bazy DONA.
Indeks:
Nr zlecenia
z:
moich prac
Słowa kluczowe*
Szukaj w indeksie lub utwórz nowe słowo kluczowe w jęz. polskim.
Indeks tworzony jest na podstawie słów podawanych przez autorów.
Lista zgłaszanych słów w jęz. polskim
Szukaj w indeksie lub utwórz nowe słowo kluczowe w jęz. angielskim.
Indeks tworzony jest na podstawie słów podawanych przez autorów.
Lista zgłaszanych słów w jęz. angielskim
Afiliacja pracy do PWr
Podsumowanie zgłoszenia (w celu weryfikacji przed wysyłką)
Zgłaszający
Jednostka zatrudnienia
Telefon
Email
ORCID
Dane dokumentu:Adres URL pracy
Dane dokumentu:DOI
Dane dokumentu:Plik pracy
Dane dokumentu:Dokument drukowany
Przekazuję/załączam stworzony i posiadany przeze mnie utwór. Wyrażam zgodę na jego wykorzystanie w PWr w formie cyfrowej oraz wprowadzenie w tej formie do bazy danych, w wewnętrznych celach poznawczych związanych z ewidencją oraz analizą dorobku, w tym rezultatów pracy naukowej.
Tytuł pracy
Tytuł pracy w języku polskim (tłumaczenie)
Dziedzina nauki
Nr zlecenia statutowego lub przemysłu
Nr grantu
Nr projektu DZP PWr
Nr kierunku badań
Słowa kluczowe w jęz. polskim
Słowa kluczowe w jęz. angielskim
Afiliacja
Afiliacja studenci
Kliknięcie przycisku "Wyślij zgłoszenie pracy" oznacza zaakceptowanie oświadczenia o afiliacji i powoduje zapisanie zgłoszenia pracy w systemie informatycznym Biblioteki.
Zmiany do zakończonego zgłoszenia możliwe są za pośrednictwem pracowników Biblioteki.
Na podany adres poczty elektronicznej brak adresu email wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.