RadGrid_glowny_ctl00_ctl02_ctl01_RadCheckBox_header
PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
  • Formularz autora
  • Formularz zaawansowany
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Wybrany autor: Skowron Maciej
[nr ewid. PWr: 802751, W05]
prace zarejestrowane: 13
prace publicznie dostępne: 13
zaindeksowane w WoS CC: 3
Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności systemu, prosimy o zalogowanie (dotyczy użytkowników posiadających konto pocztowe Politechniki Wrocławskiej).
  • Prace: 13
  • Analiza dorobku
  • Cytowania
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
  • Półka: 0
  • W opracowaniu: 0
  • Wizytówka PWr
Data zdokumentowania:
od
Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:
Punktacja MNiSW:
 - 
Indeksowane w:
LUB

do
Status pracy:
Typ pracy:
dowolny
Wskaźniki:
LUB
Open Access:
dowolny

Zasięg (język):
dowolny
Zasięg (wydanie):
dowolny
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
4
4
4
  
Sprawozdania z badań
 
3
2
Eksporty
Wybrane prace: 0
12
Liczba opisów:
10
 Strona 1 z 2, prace 1 do 10 z 13.
  LpOpis pracyRok
12
Liczba opisów:
10
 Strona 1 z 2, prace 1 do 10 z 13.
1 2259540  W05/2020/I-024
Artykuł Jednostka: W05
Maciej Skowron, Teresa Orłowska-Kowalska, Marcin Wolkiewicz, Czesław Kowalski
Convolutional neural network-based stator current data-driven incipient stator fault diagnosis of inverter-fed induction motor. Energies. 2020, vol. 13, nr 6, s. 1-21.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2020
2 2263070  W05/2020/S-003
Raport serii SPR Jednostka: W05
Maciej Skowron
Zastosowanie głębokiej sieci neuronowej w diagnostyce uszkodzeń silników indukcyjnych klatkowych. Raporty Katedry Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 2020, Ser. SPR nr 3, 21 s.
2020
3 2270000  W05/2020/P-003
Raport serii PRE Jednostka: W05
Maciej Skowron
Application of deep learning neural networks for the diagnosis of electrical damage to the induction motor using the axial flux. Raporty Katedry Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 2020, Ser. PRE nr 3, 8 s.
2020
4 2270010  W05/2020/P-004
Raport serii PRE Jednostka: W05
Maciej Skowron, Marcin Wolkiewicz, Grzegorz J. Tarchała
Stator winding fault diagnosis of induction motor operating under the field-oriented control with usage of convolutional neural networks. Raporty Katedry Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 2020, Ser. PRE nr 4, 9 s.
2020
5 2197659  W05/2019/I-011
Artykuł Jednostka: W05
Maciej Skowron, Marcin Wolkiewicz, Teresa Orłowska-Kowalska, Czesław Kowalski
Application of self-organizing neural networks to electrical fault classification in induction motors. Applied Sciences [Dokument elektroniczny]. 2019, vol. 9, nr 4, art. 616, s. 1-22.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2019
6 2215093  W05/2019/I-066
Artykuł Jednostka: W05
Maciej Skowron, Marcin Wolkiewicz, Teresa Orłowska-Kowalska, Czesław Kowalski
Effectiveness of selected neural network structures based on axial flux analysis in stator and rotor winding incipient fault detection of inverter-fed induction motors. Energies. 2019, vol. 12, nr 12, art. 2392, s. 1-20.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2019
7 2235410  W05/2019/S-024
Raport serii SPR Jednostka: W05
Teresa Orłowska-Kowalska, Marcin Wolkiewicz, Grzegorz J. Tarchała, Paweł G. Ewert, Tomasz Zawilak, Maciej Skowron
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w procesach detekcji uszkodzeń elektrycznych silnika indukcyjnego klatkowego. Raporty Katedry Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 2019, Ser. SPR nr 24, 24 s.
2019
8 2235420  W05/2019/S-023
Raport serii SPR Jednostka: W05
Teresa Orłowska-Kowalska, Marcin Wolkiewicz, Grzegorz J. Tarchała, Paweł G. Ewert, Tomasz Zawilak, Maciej Skowron
Przegląd metod detekcji uszkodzeń silników elektrycznych. Raporty Katedry Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 2019, Ser. SPR nr 23, 8 s.
2019
9 2238080  W05/2019/I-138
Referat konferencyjny Jednostka: W05
Maciej Skowron, Marcin Wolkiewicz, Czesław Kowalski, Teresa Orłowska-Kowalska
Application of hybrid neural network to detection of induction motor electrical faults. W: 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE) : 9th Joint Slovakian-Croatian Conference : conference proceedings / [eds. Jaroslav Dudrik in.]. Danvers, MA : IEEE, cop. 2019. s. 6-11.
Poziom wydawcy z wykazu MNiSW: 1 (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE))
Zasoby zdalne:DOI więcej...
2019
10 2249880  W05/2019/I-158
Referat konferencyjny Jednostka: W05
Maciej Skowron, Marcin Wolkiewicz, Grzegorz J. Tarchała
Diagnostyka uszkodzeń stojana silnika indukcyjnego pracującego w polowo-zorientowanej strukturze sterowania przy użyciu konwolucyjnych sieci neuronowych. W: SENE 2019 : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : XIV Krajowa Konferencja Naukowa, Łódz, 20-22 listopada 2019. [Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019]. [ref. 11], s. 1-7.
Poziom wydawcy z wykazu MNiSW: 1 (Politechnika Łódzka)
2019
Plac Grunwaldzki 11
bud. D-21, pok 233
tel. 71 320 31 63, 71 320 41 69
wersja: 3.0.20200723.1420.1284