RadGrid_glowny_ctl00_ctl02_ctl01_RadCheckBox_header
PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
  • Formularz autora
  • Formularz zaawansowany
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Wybrany autor: Dzidowski Adam
[nr ewid. PWr: 429330, W08]
ORCID:0000-0003-1207-5627
dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości
prace zarejestrowane: 51
prace publicznie dostępne: 51
zaindeksowane w WoS CC: 1
Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności systemu, prosimy o zalogowanie (dotyczy użytkowników posiadających konto pocztowe Politechniki Wrocławskiej).
  • Prace: 51
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 5
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
  • Półka: 0
  • W opracowaniu: 0
  • Wizytówka PWr
Data zdokumentowania:
od
Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:
Punktacja MNiSW:
 - 
Indeksowane w:
LUB

do
Status pracy:
Typ pracy:
dowolny
Zasięg:
dowolny
Wskaźniki:
LUB
Open Access:
dowolny
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
20
18
5
13
8
8
1
1
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
1
2
Eksporty
Wybrane prace: 0
Liczba opisów:
10
 Strona 1 z 6, prace 1 do 10 z 51.
  LpOpis pracyRok
Liczba opisów:
10
 Strona 1 z 6, prace 1 do 10 z 51.
1 2212270 W08/2019/I-137
Referat konferencyjny Jednostka: PRD, W08
Grzegorz Chodak, Yash Chawla, Adam Dzidowski, Kamila H. Ludwikowska
The effectiveness of marketing communication in social media. W: Proceedings of the 6th European Conference on Social Media, ECSM 2019 : University of Brighton, UK, 13-14 June 2019 / Ed. by Wybe Popma and Stuart Francis. Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2019. s. 73-81.
Poziom wydawcy z wykazu MNiSW: spoza (Academic Conferences and Publishing International Limited)
2019
2 2223020 W08/2019/I-177
Artykuł Jednostka: W08
Adam Dzidowski
Aesthetic reflection in managerial theory and practice. Problemy Zarządzania. 2018, vol. 16, nr 6, cz. 2, s. 39-51.
Zasoby zdalne:DOI więcej...
2018
3 2134130 W08/2017/S-008
Raport serii SPR Jednostka: W08
Beata Bajcar, Anna Borkowska, Adam Dzidowski, Katarzyna Jach, Marcin Kuliński, Paweł Krzos, Justyna Piwińska
Raport z testów systemu Face Controller. Raporty Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 8, 57 s.
2017
4 2136900 W08/2018/I-021
Artykuł Jednostka: W08, W10
Stanisław Dzidowski, Adam Dzidowski
Mapowanie wiedzy na temat wpółdziałania różnorodnych przyczyn katastroficznego rozwoju pęknięć w samolotach jako sposób na poprawę jakości ich projektowania, wykonania i niezawodności eksploatacyjnej. Rudy i Metale Nieżelazne. 2017, R. 62, nr 12, s. 24-35.
Zasoby zdalne:DOI więcej...
2017
5 2156050 W08/2018/I-121
Artykuł Jednostka: W08
Adam Dzidowski
Czy nastąpił koniec historii organizacji? : posthumanizm a ewolucja struktur organizacyjnych. Sensus Historiae. 2017, vol. 29, nr 4, s. 213-225.
Zasoby zdalne:URL więcej...
2017
6 2156060 W08/2018/I-122
Artykuł Jednostka: W08
Adam Dzidowski
Posthumanizm a estetyka organizacji. Studia Metodologiczne. 2017, nr 38, s. 149-165.
Zasoby zdalne:DOI więcej...
2017
7 2044260 W08/2016/I-158
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Adam Dzidowski
Form follows fun: the workspace as a playground. W: Self/ie-Design It : the 4th International Biennial of Interior Design, INAW2016 / [red. Beata Gibała-Kapecka]. Kraków : Biuro Biennale INAW2016, 2016. s. 122-148.
2016
8 2055160 W08/2016/I-236
Artykuł Jednostka: W08
Adam Dzidowski
Nie-ludzki punkt widzenia : projektowanie dla świata posthumanistycznego. 2+3 D. Grafika Plus Produkt. 2016, nr 60, s. 29-33.
Zasoby zdalne:SFX więcej...
2016
9 2071470 W08/2016/I-386
Artykuł Jednostka: W08
Adam Dzidowski
Sztuka i estetyka organizacji w ujęciu formującym : rola wizualizacji i rysowania w rozwoju organizacyjnym. Sztuka i Dokumentacja. 2016, nr 14, s. 48-62.
Zasoby zdalne:Web of Science więcej...
2016
10 1991431 W08/2015/I-133
Artykuł Jednostka: W08
Adam Dzidowski
New and speculative organisational aesthetics. Organizational Aesthetics [Dokument elektroniczny]. 2015, vol. 4, nr 1, s. 19-31.
Zasoby zdalne:URL więcej...
2015
Plac Grunwaldzki 11
bud. D-21, pok 233
tel. 71 320 31 63, 71 320 41 69
wersja: 3.0.20200115.0950.1233