PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Zalogowany Zalogowany : brak   Zgłoszenie pracy do bazy DONA / Zamówienie wykazu prac
 • Zaloguj
 • Formularz autora
 • Formularz jednostki
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Jednostka
Słowa
Klasyfikacja MNiSW
Finansowanie: 
Język pracy
 
Status autora
dowolny
 • Dorobek naukowy PWr
 • Prace
 • Pracownicy
 • Raport analiza dorobku
 • Raport analiza cytowań
Statystyka dorobku naukowego
 • Zwiń
Statystyka dorobku naukowego
 • Zwiń
45. Analiza dorobku naukowego pracowników Politechniki Wrocławskiej do 2017 roku.
Spis treści 
 • Wstęp
 • Część 1. Analizy naukometryczne dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej
 • Część 2. Indywidualny dorobek nauczycieli akademickich
 • Część 3. Publikacje jednostek organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej
 • Część 4. Statystyki naukometryczne dla grup pracowniczych PWr w 2017 r.
 • Przypisy
Main Image

Strona 1 z 0
 
Analiza cytowań prac naukowych pracowników Politechniki Wrocławskiej za rok 2016.
Spis treści 
WSTĘP
Main Image

Strona 1 z 0