PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Zalogowany Zalogowany : brak   Zgłoszenie pracy do bazy DONA / Zamówienie wykazu prac
  • Zaloguj
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Jednostka
Słowa
Klasyfikacja MNiSW
Finansowanie: 
Język pracy
 
Status autora
dowolny
Wybrany autor: Kozierkiewicz Adrianna
Kozierkiewicz Adrianna
[nr ewid.: 454190, W08/K01]
prace zarejestrowane: 41
prace publicznie dostępne: 41
  • Prace: 41
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 17
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
  • Półka
Data zdokumentowania:
Filtry: Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:  
Status pracy:
Typ pracy:
dowolny
Zasięg:
dowolny
Wskaźniki:
LUB
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
9
7
1
6
20
20
1
1
1
1
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
1
1
Eksporty
 Strona 1 z 5, prace 1 do 10 z 41.
  LpOpis pracyRokPełny tekst
 Strona 1 z 5, prace 1 do 10 z 41.
1 214394 W08/2018/Y-004  
Redakcja monografii i prac zbiorowych Jednostka: W08
Andrzej Siemiński [Red.], Adrianna Kozierkiewicz [Red.], Manuel Núnez*autor spoza PWr, Quang Ha Thuy*autor spoza PWr
Modern approaches for intelligent information and database systems. Cham: Springer, cop. 2018. VII, 541 s.
(Studies in Computational Intelligence, ISSN 1860-949X; vol. 769)
2018
2 214440 W08/2018/G-005  
Inna praca Jednostka: W08
Andrzej Siemiński, Adrianna Kozierkiewicz, Manuel Núnez*autor spoza PWr, Quang Ha Thuy*autor spoza PWr
Preface. W: Modern approaches for intelligent information and database systems / Andrzej Sieminski [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2018, s. V-VII.
(Studies in Computational Intelligence, ISSN 1860-949X; vol. 769)
2018
3 206296 W08/2016/I-310  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Piotr Chynał, Adrianna Kozierkiewicz, Marcin M. Pietranik
Personalisation of learning process in intelligent tutoring systems using behavioural measures. W: Multimedia and Network Information Systems : Proceedings of the 10th International Conference MISSI 2016 / eds. Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński. [Cham] : Springer, cop. 2017. s. 407-417.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 506)
Web of Science
2017
4 207752 W08/2016/I-432  
Artykuł Jednostka: W08
Adrianna Kozierkiewicz, Marcin M. Pietranik
The knowledge increase estimation framework for ontology integration on the concept level. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1161-1172.
Web of ScienceSFX
2017
5 209095 W08/2017/I-078  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Adrianna Kozierkiewicz, Marcin M. Pietranik, Bogumiła Hnatkowska
Knowledge increase estimation framework for ontology integration on the instance level. W: Intelligent Information and Database Systems : 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Nguyen Ngoc Thanh [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 3-12.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10191)
2017
6 210939 W08/2017/I-164  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Adrianna Kozierkiewicz, Marcin M. Pietranik
Assessing the quality of a consensus determined using a multi-level approach. W: 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017) [Dokument elektroniczny] : 3-5 July 2017, Gdynia, Poland / Eds. Piotr Jędrzejowicz, Tülay Yildirim, Ireneusz Czarnowski. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2017. s. 131-136.
2017
7 211471 W08/2017/I-197  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Adrianna Kozierkiewicz, Marcin M. Pietranik
The knowledge increase estimation framework for ontology integration on the relation level. W: Computational Collective Intelligence : 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i 5 in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 44-53.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10448)
2017
8 211472 W08/2017/I-196  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Adrianna Kozierkiewicz, Mateusz Sitarczyk
The efficiency analysis of the multi-level consensus determination method. W: Computational Collective Intelligence : 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i 5 in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 103-112.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10448)
2017
9 203049 W08/2016/I-050  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Adrianna Kozierkiewicz, Marcin M. Pietranik
Preliminary evaluation of multilevel ontology integration on the concept level. W: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 65-74.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9621)
Web of Science
2016
10 204516 W08/2016/I-162  
Artykuł Jednostka: W08
Adrianna Kozierkiewicz
The analysis of expert opinions’ consensus quality. Information Fusion. 2016, vol. 34, s. 80-86.
SFX
2016
Publikacje
Współautorzy z PWr: 0
Informacje o współautorach
Eksport
Współautorzy spoza PWr: 0
Informacje o współautorach
Eksport
Czasopisma
Lista prac, które znajdą się na poniższych wykazach, zależna jest od dokonanego wyboru w zakładce Prace - umieszczenia lub nie prac na półce.
Pobierz wykaz dorobku:
nie wybrano
Trwa generowanie wykazu...
Pobierz wykaz promotorstw:
nie wybrano
 
 Prace na półce