Formularze - wyszukiwanie
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor lub nr ewidencyjny:
Jednostka
Słowa
Finansowanie: 
Wybrany autor: Huk Maciej
Huk Maciej
[nr ewid.: 426420, W08/K01]
prace zarejestrowane: 27
prace publicznie dostępne: 27
  • Prace: 27
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 3
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
Data zdokumentowania
Rok zaliczenia: 2001 2017 Dowolne słowa:  
Filtry:
Typ pracy 
dowolny
Wskaźniki 
LUB
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
5
2
17
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
1
1
Eksporty
123
 Strona 1 z 3, prace 1 do 10 z 27.
  LpOpis pracyRokPełny tekst
123
 Strona 1 z 3, prace 1 do 10 z 27.
1 207385 W08/2016/I-410 ArtykułMaciej Huk
Notes on the generalized backpropagation algorithm for contextual neural networks with conditional aggregation functions. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1365-1376.
 
Artykuł Jednostka: W08
Maciej Huk
Notes on the generalized backpropagation algorithm for contextual neural networks with conditional aggregation functions. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1365-1376.
2017
2 212754 W08/2017/I-310 Referat konferencyjnyMaciej Huk
Measuring the effectiveness of hidden context usage by machine learning methods under conditions of increased entropy of noise. W: 2017 3rd IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF) 2017 [Dokument elektroniczny] : 21-23 June 2017, Exeter, UK : proceedings. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2017. s. 1-6.
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk
Measuring the effectiveness of hidden context usage by machine learning methods under conditions of increased entropy of noise. W: 2017 3rd IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF) 2017 [Dokument elektroniczny] : 21-23 June 2017, Exeter, UK : proceedings. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2017. s. 1-6.
2017
3 212760 W08/2017/I-312 Referat konferencyjnyMaciej Huk
Context injection as a tool for measuring context usage in machine learning. W: Intelligent Information and Database Systems : 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Nguyen Ngoc Thanh [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 697-708.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10191)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk
Context injection as a tool for measuring context usage in machine learning. W: Intelligent Information and Database Systems : 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Nguyen Ngoc Thanh [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 697-708.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10191)
2017
4 204968 W08/2016/I-202 Referat konferencyjnyMaciej Huk
Using context-aware environment for elderly abuse prevention. W: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Hamido Fujita, Tzung-Pei Hong (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 567-574.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9622)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk
Using context-aware environment for elderly abuse prevention. W: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Hamido Fujita, Tzung-Pei Hong (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 567-574.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9622)
2016
5 207419 W08/2016/I-413 Referat konferencyjnyMaciej Huk
Measuring computational awareness in contextual neural networks. W: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetic, SMC 2016, October 9-12, 2016, Budapest, Hungary : conference digest. [B.m.] : IEEE, cop. 2016. s. 002254-002259.
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk
Measuring computational awareness in contextual neural networks. W: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetic, SMC 2016, October 9-12, 2016, Budapest, Hungary : conference digest. [B.m.] : IEEE, cop. 2016. s. 002254-002259.
2016
6 199136 W08/2015/I-132 Referat konferencyjnyMaciej Huk, Jan Kwiatkowski, Dariusz Konieczny, Michał Kędziora, Jolanta Mizera-Pietraszko*###
Context-sensitive text mining with fitness leveling genetic algorithm. W: 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2015 [Dokument elektroniczny] : Gdynia, Poland, 24-26 June 2015 / eds. Piotr Jędrzejowicz [i in.]. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2015. s. 342-347.
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk, Jan Kwiatkowski, Dariusz Konieczny, Michał Kędziora, Jolanta Mizera-Pietraszko*autor spoza PWr
Context-sensitive text mining with fitness leveling genetic algorithm. W: 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2015 [Dokument elektroniczny] : Gdynia, Poland, 24-26 June 2015 / eds. Piotr Jędrzejowicz [i in.]. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2015. s. 342-347.
2015
7 199324 W08/2015/I-140 Referat konferencyjnyMaciej Huk, Jolanta Mizera-Pietraszko*###
Application of genetic algorithms to context-sensitive text mining. W: Advances in Digital Technologies : Proceedings of the 6th International Conference on Applications of Digital Information and Web Technologies 2015 / Ed. by Jolanta Mizera-Pietraszko and Simon Fong. Amsterdam [i in.] : IOS Press, cop. 2015. s. 273-284.
(Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, ISSN 0922-6389; vol. 275)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk, Jolanta Mizera-Pietraszko*autor spoza PWr
Application of genetic algorithms to context-sensitive text mining. W: Advances in Digital Technologies : Proceedings of the 6th International Conference on Applications of Digital Information and Web Technologies 2015 / Ed. by Jolanta Mizera-Pietraszko and Simon Fong. Amsterdam [i in.] : IOS Press, cop. 2015. s. 273-284.
(Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, ISSN 0922-6389; vol. 275)
2015
8 199625 W08/2015/I-156 Referat konferencyjnyJolanta Mizera-Pietraszko*###, Jolanta Tancula*###, Maciej Huk
Computer networks stability independence of the queuing delays. W: Fifth International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2015), Galicia, Spain, May 20-22, 2015. [B.m.] : IEEE, cop. 2015. s. 118-123.
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Jolanta Mizera-Pietraszko*autor spoza PWr, Jolanta Tancula*autor spoza PWr, Maciej Huk
Computer networks stability independence of the queuing delays. W: Fifth International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2015), Galicia, Spain, May 20-22, 2015. [B.m.] : IEEE, cop. 2015. s. 118-123.
2015
9 204971 W08/2016/I-203 Referat konferencyjnyMaciej Huk
Avoiding time series prediction disbelief. W: The Proceedings of International Workshop on Time Series Data Analysis and its Applications, TSDAA 2015 [Dokument elektroniczny] : November 17, 2015, Kanagawa, Japan / Keio University, Japan ; eds. Basabi Chakraborty [i in.]. [B.m. : b.w.], 2015. s. 1-9.
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk
Avoiding time series prediction disbelief. W: The Proceedings of International Workshop on Time Series Data Analysis and its Applications, TSDAA 2015 [Dokument elektroniczny] : November 17, 2015, Kanagawa, Japan / Keio University, Japan ; eds. Basabi Chakraborty [i in.]. [B.m. : b.w.], 2015. s. 1-9.
2015
10 204974 W08/2016/I-204 Referat konferencyjnyMaciej Huk, Jolanta Mizera-Pietraszko*###
Contextual neural-network based spectrum prediction for cognitive radio. W: The Fourth International Conference on Future Generation Communication Technology, FGCT 2015, Luton, UK, July 29-31, 2015 / [Eds. Yue Y., Ketmaneechairat H., Ibe-Ariwa K., Chukwudebe G., Ariwa E., Maple C.]. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2015. s. 1-5.
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk, Jolanta Mizera-Pietraszko*autor spoza PWr
Contextual neural-network based spectrum prediction for cognitive radio. W: The Fourth International Conference on Future Generation Communication Technology, FGCT 2015, Luton, UK, July 29-31, 2015 / [Eds. Yue Y., Ketmaneechairat H., Ibe-Ariwa K., Chukwudebe G., Ariwa E., Maple C.]. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2015. s. 1-5.
2015
Lista prac, które znajdą się na poniższych wykazach, zależna jest od dokonanego wyboru w zakładce Prace.
Pobierz wykaz dorobku:
nie wybrano
Trwa generowanie wykazu...
Pobierz wykaz promotorstw:
nie wybrano