PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Zalogowany Zalogowany : brak   Zgłoszenie pracy do bazy DONA / Zamówienie wykazu prac
  • Zaloguj
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Jednostka
Słowa
Klasyfikacja MNiSW
Finansowanie: 
Język pracy
 
Status autora
dowolny
Wybrany autor: Nguyen Ngoc Thanh
Nguyen Ngoc Thanh
[nr ewid.: 335750, W08/K01]
prace zarejestrowane: 425
prace publicznie dostępne: 425
  • Prace: 425
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 428
  • Promotorstwa: 9
  • Wydruki
  • Półka
Data zdokumentowania:
Filtry: Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:  
Status pracy:
Typ pracy:
dowolny
Zasięg:
dowolny
Wskaźniki:
LUB
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
94
35
7
28
118
118
54
4
27
23
108
93
15
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
5
10
Eksporty
 Strona 1 z 43, prace 1 do 10 z 425.
  LpOpis pracyRokPełny tekst
 Strona 1 z 43, prace 1 do 10 z 425.
1 213175 W08/2017/I-332  
Artykuł Jednostka: W08
Van Du. Nguyen, Ngoc Thanh. Nguyen
An influence analysis of diversity and collective cardinality on collective performance. Information Sciences. 2018, vol. 430/431, s. 487-503.
Web of ScienceSFX
2018
2 214432 W08/2018/I-064  
Rozdział w monografii Jednostka: W08
Dinh Tuyen. Hoang*autor spoza PWr, Ngoc Thanh. Nguyen, Trang Huyen. Phan*autor spoza PWr, Dosam Hwang*autor spoza PWr
An approach for recommending group experts on question and answering sites. W: Modern approaches for intelligent information and database systems / Andrzej Sieminski [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2018. s. 27-37.
(Studies in Computational Intelligence, ISSN 1860-949X; vol. 769)
2018
3 214428 W08/2018/I-063  
Rozdział w monografii Jednostka: W08
Trang Huyen. Phan*autor spoza PWr, Dinh Tuyen. Hoang*autor spoza PWr, Ngoc Thanh. Nguyen, Dosam Hwang*autor spoza PWr
Tweet integration by finding the shortest paths on a word graph. W: Modern approaches for intelligent information and database systems / Andrzej Sieminski [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2018. s. 87-97.
(Studies in Computational Intelligence, ISSN 1860-949X; vol. 769)
2018
4 214237 W08/2018/G-003  
Inna praca Jednostka: W08
Ngoc Thanh. Nguyen, Duong Hung. Hoang*autor spoza PWr, Tzung-Pei Hong*autor spoza PWr, Hoang Pham*autor spoza PWr, Bogdan Trawiński
Preface. W: Intelligent Information and Database Systems : 10th Asian Conference, ACIIDS 2018, Dong Hoi City, Vietnam, March 19-21, 2018 : proceedings. Pt. 1, Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2018, s. V-VI.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10751, vol. 10752)
2018
5 214236 W08/2018/Y-003  
Redakcja mat. konferencyjnych Jednostka: W08
Ngoc Thanh. Nguyen [Red.], Duong Hung. Hoang*autor spoza PWr, Tzung-Pei Hong*autor spoza PWr, Hoang Pham*autor spoza PWr, Bogdan Trawiński [Red.]
Intelligent Information and Database Systems : 10th Asian Conference, ACIIDS 2018, Dong Hoi City, Vietnam, March 19-21, 2018 : proceedings. Pt. 2. Cham: Springer, cop. 2018. XLII, 731 s.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10752)
2018
6 214406 W08/2018/I-060  
Rozdział w monografii Jednostka: W08
Tho Dang. Dai*autor spoza PWr, Van Du. Nguyen, Ngoc Thanh. Nguyen, Dosam Hwang*autor spoza PWr
A three-stage consensus-based method for collective knowledge determination. W: Modern approaches for intelligent information and database systems / Andrzej Sieminski [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2018. s. 3-14.
(Studies in Computational Intelligence, ISSN 1860-949X; vol. 769)
2018
7 207768 W08/2016/I-435  
Artykuł Jednostka: W08
Ngoc Thanh. Nguyen, Van Du. Nguyen, Dosam Hwang*autor spoza PWr
An influence analysis of the number of members on the quality of knowledge in a collective. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1217-1228.
Web of ScienceSFX
2017
8 206153 W08/2016/I-306  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Rafał Palak, Ngoc Thanh. Nguyen
An effective collaborative filtering based method for movie recommendation. W: Multimedia and Network Information Systems : Proceedings of the 10th International Conference MISSI 2016 / eds. Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński. [Cham] : Springer, cop. 2017. s. 149-159.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 506)
Web of Science
2017
9 208654 W08/2017/I-038  
Artykuł Jednostka: W08
Tram Tran*autor spoza PWr, Bay Vo*autor spoza PWr, Ngoc Thi Tho. Le*autor spoza PWr, Ngoc Thanh. Nguyen
Text clustering using frequent weighted utility itemsets. Cybernetics and Systems. 2017, vol. 48, nr 3, s. 193-209.
Web of ScienceSFX
2017
10 207766 W08/2016/I-434  
Artykuł Jednostka: W08
Cuong Tran Van*autor spoza PWr, Dinh Tuyen. Hoang*autor spoza PWr, Ngoc Thanh. Nguyen, Dosam Hwang*autor spoza PWr
A named entity recognition approach for tweet streams using active learning. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1277-1287.
Web of ScienceSFX
2017
Publikacje
Współautorzy z PWr: 0
Informacje o współautorach
Eksport
Współautorzy spoza PWr: 0
Informacje o współautorach
Eksport
Czasopisma
Lista prac, które znajdą się na poniższych wykazach, zależna jest od dokonanego wyboru w zakładce Prace - umieszczenia lub nie prac na półce.
Pobierz wykaz dorobku:
nie wybrano
Trwa generowanie wykazu...
Pobierz wykaz promotorstw:
nie wybrano
 
 Prace na półce