PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Zalogowany: ____
Zgłoszenie pracy do bazy DONA / Zamówienie wykazu prac
PL | 
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Wybrany autor: Choroś Kazimierz
Choroś Kazimierz
[nr ewid.: 122083, W08/K01]
prace zarejestrowane: 108
prace publicznie dostępne: 108
  • Prace: 108
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 22
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
  • Półka
Data zdokumentowania:
Filtry: Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:  
Status pracy:
Typ pracy: 
dowolny
Zasięg:
dowolny
Wskaźniki: 
LUB
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
21
19
3
16
38
37
1
6
1
1
3
1
3
3
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
13
7
Eksporty
Wybrane prace: 0
 Strona 1 z 11, prace 1 do 10 z 108.
  LpOpis pracyRok
 Strona 1 z 11, prace 1 do 10 z 108.
1 205756 W08/2016/Y-019  
Redakcja mat. konferencyjnych Jednostka: W08
Aleksander Zgrzywa [Red.], Kazimierz Choroś [Red.], Andrzej Siemiński [Red.]
Multimedia and Network Information Systems : Proceedings of the 10th International Conference MISSI 2016. [Cham]: Springer, cop. 2017. IX, 432 s.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 506)
Zasoby:DOI więcej...
2017
2 205759 W08/2016/G-010  
Inna praca Jednostka: W08
Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński
Preface. W: Multimedia and Network Information Systems : 10th International Conference MISSI 2016 : proceedings / Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński (Eds.). [Cham] : Springer, cop. 2017, s. V-VI.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 506)
Zasoby:DOI więcej...
2017
3 206507 W08/2016/I-309  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Kazimierz Choroś
Automatic playing field detection and dominant color extraction in sports video shots of different view types. W: Multimedia and Network Information Systems : Proceedings of the 10th International Conference MISSI 2016 / eds. Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński. [Cham] : Springer, cop. 2017. s. 39-48.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 506)
Zasoby:Web of ScienceDOI więcej...
2017
4 207778 W08/2016/I-438  
Artykuł Jednostka: W08
Kazimierz Choroś
Application of the temporal aggregation and pre-categorization of news video shots to reduce the time of content analysis. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1615-1626.
Zasoby:Web of ScienceDOISFX więcej...
2017
5 209190 W08/2017/I-083  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Kazimierz Choroś
Highlights extraction in sports videos based on automatic posture and gesture recognition. W: Intelligent Information and Database Systems : 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Nguyen Ngoc Thanh [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 619-628.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10191)
Zasoby:Web of ScienceDOI więcej...
2017
6 209201 W08/2017/I-085  
Rozdział w monografii Jednostka: W08
Hossein Yazdani*brak afiliacji autora do jednostki PWr, Daniel Ortiz-Arroyo*autor spoza PWr, Kazimierz Choroś, Halina Kwaśnicka
On high dimensional searching spaces and learning methods. W: Data science and big data : an environment of computational intelligence / Witold Pedrycz, Shyi-Ming Chen (Eds.). [Cham] : Springer, cop. 2017. s. 29-48.
(Studies in Big Data, ISSN 2197-6503; vol. 24)
Zasoby:Web of ScienceDOI więcej...
2017
7 211924 W08/2017/I-251  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Kazimierz Choroś, Tomasz Suder
Improved Partitioned Shadow Volumes method of real-time rendering using balanced trees. W: Computational Collective Intelligence : 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017 : proceedings. Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen [i 5 in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 569-578.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10449)
Zasoby:DOI więcej...
2017
8 202957 W08/2016/I-031  
Artykuł Jednostka: W08
Kazimierz Choroś
Weighting of sports categories detected in temporally aggregated sports news videos. Cybernetics and Systems. 2016, vol. 47, nr 1/2, s. 111-125.
Zasoby:Web of ScienceDOISFX więcej...
2016
9 203101 W08/2016/I-058  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Kazimierz Choroś
Probabilistic approach to content-based indexing and categorization of temporally aggregated shots in news videos. W: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 741-750.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9621)
Zasoby:Web of ScienceDOI więcej...
2016
10 205545 W08/2016/I-239  
Artykuł Jednostka: W08
Kazimierz Choroś, Jacek Topolski
Parameterized and dynamic generation of an infinite virtual terrain with various biomes using extended Voronoi diagram. Journal of Universal Computer Science. 2016, vol. 22, nr 6, s. 836-855.
Zasoby:Web of ScienceURLSFX więcej...
2016