PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Zalogowany: ____
Zgłoszenie pracy do bazy DONA / Zamówienie wykazu prac
PL | 
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Wybrany autor: Maleszka Bernadetta G
Maleszka Bernadetta G
[nr ewid.: 479540, W08/K01]
prace zarejestrowane: 31
prace publicznie dostępne: 31
  • Prace: 31
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 18
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
  • Półka
  • W opracowaniu: 0
  • Wizytówka PWr
Data zdokumentowania:
od
Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:
do
Status pracy:
Typ pracy: 
dowolny
Zasięg:
dowolny
Wskaźniki: 
LUB
Open Access:
dowolny
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
5
7
1
6
16
16
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
2
Eksporty
Wybrane prace: 0
 Strona 1 z 4, prace 1 do 10 z 31.
  LpOpis pracyRok
 Strona 1 z 4, prace 1 do 10 z 31.
1 211577W08/2017/I-2040 W08/2017/I-204  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
On some approach to integrating user profiles in document retrieval system using Bayesian networks. W: Computational Collective Intelligence : 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017 : proceedings. Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen [i 5 in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 428-437.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10449)
2017
2 211592W08/2017/I-2050 W08/2017/I-205  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka, Marcin Maleszka
Influence of social communication on content-based recommendation. W: 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017) [Dokument elektroniczny] : 3-5 July 2017, Gdynia, Poland / Eds. Piotr Jędrzejowicz, Tülay Yildirim, Ireneusz Czarnowski. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2017. s. 143-148.
Zasoby zdalne:DOI więcej...
2017
3 211597W08/2017/I-2060 W08/2017/I-206  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
A method for user profile learning in document retrieval system using Bayesian network. W: Intelligent Information and Database Systems : 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Nguyen Ngoc Thanh [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 269-277.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10191)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2017
4 211629W08/2017/I-2100 W08/2017/I-210  
Artykuł Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
A method for determining ontology-based user profile in document retrieval system. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1253-1263.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOISFX więcej...
2017
5 203050W08/2016/I-0510 W08/2016/I-051  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
A method for determining representative of ontology-based user profile in personalized document retrieval systems. W: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 202-211.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9621)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2016
6 206707W08/2016/I-3550 W08/2016/I-355  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
A method for ontology-based user profile adaptation in personalized document retrieval systems. W: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetic, SMC 2016, October 9-12, 2016, Budapest, Hungary : conference digest. [B.m.] : IEEE, cop. 2016. s. 003187-003192.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2016
7 197918W08/2015/I-0580 W08/2015/I-058  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
An adaptation method for hierarchical user profile in personalized document retrieval systems. W: Intelligent Information and Database Systems : 7th Asian Conference, ACIIDS 2015, Bali, Indonesia, March 23-25, 2015 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Raymond Kosala (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 107-116.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9011)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2015
8 199165W08/2015/S-0060 W08/2015/S-006  
Raport serii SPR Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
System wieloagentowy wspomagający podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynkach wymiany walut : raport. Raporty Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 2015, Ser. SPR nr 6, 15 s.
2015
9 201217W08/2015/I-2210 W08/2015/I-221  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
A method for profile clustering using ontology alignment in personalized document retrieval systems. W: Computational Collective Intelligence : 7th International Conference, ICCCI 2015, Madrid, Spain, September 21–23, 2015 : proceedings. Pt. 1 / Manuel Núnez [i in.] (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 410-420.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9329)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2015
10 202873W08/2016/I-0270 W08/2016/I-027  
Rozdział w książce Jednostka: W08
Grzegorz Ciesielski*autor spoza PWr, Michał Jaworski*autor spoza PWr, Antoni Kamiński*autor spoza PWr, Jacek Leja*autor spoza PWr, Bernadetta G. Maleszka, Maciej Skarbowski*autor spoza PWr, Konrad Werbliński*autor spoza PWr
System wieloagentowy wspomagający podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynkach wymiany walut. W: Systemy wspomagania organizacji, SWO 2015 / red. nauk. Teresa Porębska-Miąc. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. s. 49-62.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
2015
email
3.0.2018101702