PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Zalogowany: ____
Zgłoszenie pracy do bazy DONA / Zamówienie wykazu prac
PL | 
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Wybrany autor: Huk Maciej
Huk Maciej
[nr ewid.: 426420, W08/K01]
prace zarejestrowane: 27
prace publicznie dostępne: 27
  • Prace: 27
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 4
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
  • Półka
  • W opracowaniu: 0
  • Wizytówka PWr
Data zdokumentowania:
od
Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:
do
Status pracy:
Typ pracy: 
dowolny
Zasięg:
dowolny
Wskaźniki: 
LUB
Open Access:
dowolny
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
5
2
2
17
17
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
1
1
Eksporty
Wybrane prace: 0
123
 Strona 1 z 3, prace 1 do 10 z 27.
  LpOpis pracyRok
123
 Strona 1 z 3, prace 1 do 10 z 27.
1 207385W08/2016/I-4100 W08/2016/I-410  
Artykuł Jednostka: W08
Maciej Huk
Notes on the generalized backpropagation algorithm for contextual neural networks with conditional aggregation functions. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1365-1376.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOISFX więcej...
2017
2 212754W08/2017/I-3100 W08/2017/I-310  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk
Measuring the effectiveness of hidden context usage by machine learning methods under conditions of increased entropy of noise. W: 2017 3rd IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF) 2017 [Dokument elektroniczny] : 21-23 June 2017, Exeter, UK : proceedings. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2017. s. 1-6.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2017
3 212760W08/2017/I-3120 W08/2017/I-312  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk
Context injection as a tool for measuring context usage in machine learning. W: Intelligent Information and Database Systems : 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Nguyen Ngoc Thanh [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 697-708.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10191)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2017
4 204968W08/2016/I-2020 W08/2016/I-202  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk
Using context-aware environment for elderly abuse prevention. W: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Hamido Fujita, Tzung-Pei Hong (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 567-574.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9622)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2016
5 207419W08/2016/I-4130 W08/2016/I-413  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk
Measuring computational awareness in contextual neural networks. W: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetic, SMC 2016, October 9-12, 2016, Budapest, Hungary : conference digest. [B.m.] : IEEE, cop. 2016. s. 002254-002259.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2016
6 199136W08/2015/I-1322 W08/2015/I-132  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk, Jan Kwiatkowski, Dariusz Konieczny, Michał Kędziora, Jolanta Mizera-Pietraszko*autor spoza PWr
Context-sensitive text mining with fitness leveling genetic algorithm. W: 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2015 [Dokument elektroniczny] : Gdynia, Poland, 24-26 June 2015 / eds. Piotr Jędrzejowicz [i in.]. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2015. s. 342-347.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2015
7 199324W08/2015/I-1400 W08/2015/I-140  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk, Jolanta Mizera-Pietraszko*autor spoza PWr
Application of genetic algorithms to context-sensitive text mining. W: Advances in Digital Technologies : Proceedings of the 6th International Conference on Applications of Digital Information and Web Technologies 2015 / Ed. by Jolanta Mizera-Pietraszko and Simon Fong. Amsterdam [i in.] : IOS Press, cop. 2015. s. 273-284.
(Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, ISSN 0922-6389; vol. 275)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2015
8 199625W08/2015/I-1560 W08/2015/I-156  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Jolanta Mizera-Pietraszko*autor spoza PWr, Jolanta Tancula*autor spoza PWr, Maciej Huk
Computer networks stability independence of the queuing delays. W: Fifth International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2015), Galicia, Spain, May 20-22, 2015. [B.m.] : IEEE, cop. 2015. s. 118-123.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2015
9 204971W08/2016/I-2030 W08/2016/I-203  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk
Avoiding time series prediction disbelief. W: The Proceedings of International Workshop on Time Series Data Analysis and its Applications, TSDAA 2015 [Dokument elektroniczny] : November 17, 2015, Kanagawa, Japan / Keio University, Japan ; eds. Basabi Chakraborty [i in.]. [B.m. : b.w.], 2015. s. 1-9.
2015
10 204974W08/2016/I-2040 W08/2016/I-204  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Maciej Huk, Jolanta Mizera-Pietraszko*autor spoza PWr
Contextual neural-network based spectrum prediction for cognitive radio. W: The Fourth International Conference on Future Generation Communication Technology, FGCT 2015, Luton, UK, July 29-31, 2015 / [Eds. Yue Y., Ketmaneechairat H., Ibe-Ariwa K., Chukwudebe G., Ariwa E., Maple C.]. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2015. s. 1-5.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2015
email
3.0.2018101702