PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Zalogowany Zalogowany : brak   Zgłoszenie pracy do bazy DONA / Zamówienie wykazu prac
  • Zaloguj
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Jednostka
Słowa
Klasyfikacja MNiSW
Finansowanie: 
Język pracy
 
Status autora
dowolny
Wybrany autor: Maleszka Marcin
Maleszka Marcin
[nr ewid.: 439210, W08/K01]
prace zarejestrowane: 35
prace publicznie dostępne: 35
  • Prace: 35
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 17
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
  • Półka
Data zdokumentowania:
Filtry: Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:  
Status pracy:
Typ pracy:
dowolny
Zasięg:
dowolny
Wskaźniki:
LUB
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
5
9
2
7
19
19
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
1
Eksporty
 Strona 1 z 4, prace 1 do 10 z 35.
  LpOpis pracyRokPełny tekst
 Strona 1 z 4, prace 1 do 10 z 35.
1 209525 W08/2017/I-104  
Artykuł Jednostka: W08
Marcin Maleszka
Observing collective knowledge state during integration. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1241-1252.
Web of ScienceSFX
2017
2 209557 W08/2017/I-112  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Marcin Maleszka
Influence of group characterustics on agent voting. W: Intelligent Information and Database Systems : 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Nguyen Ngoc Thanh [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 56-64.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10191)
2017
3 211592 W08/2017/I-205  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka, Marcin Maleszka
Influence of social communication on content-based recommendation. W: 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017) [Dokument elektroniczny] : 3-5 July 2017, Gdynia, Poland / Eds. Piotr Jędrzejowicz, Tülay Yildirim, Ireneusz Czarnowski. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2017. s. 143-148.
2017
4 212587 W08/2017/I-293  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Marcin Maleszka
Particle swarm of agents for heterogenous knowledge integration. W: Computational Collective Intelligence : 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i 5 in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 54-62.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10448)
2017
5 206451 W08/2016/I-337  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Marcin Maleszka
Local and global consensus in asynchronous group communications. W: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetic, SMC 2016, October 9-12, 2016, Budapest, Hungary : conference digest. [B.m.] : IEEE, cop. 2016. s. 003071-003076.
Web of Science
2016
6 206459 W08/2016/I-340  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Marcin Maleszka
Knowledge in asynchronous social group communication. W: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 364-373.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9621)
Web of Science
2016
7 209659 W08/2017/I-117  
Rozdział w monografii Jednostka: W08
Marcin Hernes*autor spoza PWr, Marcin Maleszka, Ngoc Thanh. Nguyen, Andrzej Bytniewski*autor spoza PWr
A method for size and shape estimation in visual inspection for grain quality control in the Rice Identification Collaborative Environment multi-agent system. W: Transactions on Computational Collective Intelligence XXII / Ngoc Thanh Nguyen, Ryszard Kowalczyk (Eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 205-217.
(Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743; vol. 9655)
Web of Science
2016
8 194349 I32/2014/I-083  
Artykuł Jednostka: W08
Marcin Maleszka, Ngoc Thanh. Nguyen
Integration computing and collective intelligence. Expert Systems with Applications. 2015, vol. 42, nr 1 , s. 332-340.
Web of ScienceSFX
2015
9 197882 W08/2015/I-052  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Marcin Maleszka
Consensus with expanding conflict profile. W: New trends in intelligent information and database systems / Dariusz Barbucha, Ngoc Thanh Nguyen, John Batubara (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 291-299.
(Studies in Computational Intelligence, ISSN 1860-949X; vol. 598)
Web of Science
2015
10 199163 W08/2015/S-005  
Raport serii SPR Jednostka: W08
Marcin Maleszka
System wieloagentowy wspomagający prognozowanie pogody : raport. Raporty Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 2015, Ser. SPR nr 5, 15 s.
2015
Publikacje
Współautorzy z PWr: 0
Informacje o współautorach
Eksport
Współautorzy spoza PWr: 0
Informacje o współautorach
Eksport
Czasopisma
Lista prac, które znajdą się na poniższych wykazach, zależna jest od dokonanego wyboru w zakładce Prace - umieszczenia lub nie prac na półce.
Pobierz wykaz dorobku:
nie wybrano
Trwa generowanie wykazu...
Pobierz wykaz promotorstw:
nie wybrano
 
 Prace na półce