PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Zalogowany: ____
Zgłoszenie pracy do bazy DONA / Zamówienie wykazu prac
PL | 
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Wybrany autor: Nguyen Ngoc Thanh
Nguyen Ngoc Thanh
[nr ewid.: 335750, W08/K01]
prace zarejestrowane: 428
prace publicznie dostępne: 428
  • Prace: 428
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 500
  • Promotorstwa: 10
  • Wydruki
  • Półka
Data zdokumentowania:
Filtry: Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:  
Status pracy:
Typ pracy: 
dowolny
Zasięg:
dowolny
Wskaźniki: 
LUB
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
96
35
7
28
118
118
55
4
27
24
108
93
15
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
5
10
Eksporty
Wybrane prace: 0
 Strona 1 z 43, prace 1 do 10 z 428.
  LpOpis pracyRok
 Strona 1 z 43, prace 1 do 10 z 428.
1 213175 W08/2017/I-332  
Artykuł Jednostka: W08
Van Du. Nguyen, Ngoc Thanh. Nguyen
An influence analysis of diversity and collective cardinality on collective performance. Information Sciences. 2018, vol. 430/431, s. 487-503.
Zasoby:Web of ScienceDOIURLSFX więcej...
2018
2 214432 W08/2018/I-064  
Rozdział w monografii Jednostka: W08
Dinh Tuyen. Hoang*autor spoza PWr, Ngoc Thanh. Nguyen, Trang Huyen. Phan*autor spoza PWr, Dosam Hwang*autor spoza PWr
An approach for recommending group experts on question and answering sites. W: Modern approaches for intelligent information and database systems / Andrzej Sieminski [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2018. s. 27-37.
(Studies in Computational Intelligence, ISSN 1860-949X; vol. 769)
Zasoby:DOI więcej...
2018
3 214428 W08/2018/I-063  
Rozdział w monografii Jednostka: W08
Trang Huyen. Phan*autor spoza PWr, Dinh Tuyen. Hoang*autor spoza PWr, Ngoc Thanh. Nguyen, Dosam Hwang*autor spoza PWr
Tweet integration by finding the shortest paths on a word graph. W: Modern approaches for intelligent information and database systems / Andrzej Sieminski [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2018. s. 87-97.
(Studies in Computational Intelligence, ISSN 1860-949X; vol. 769)
Zasoby:DOI więcej...
2018
4 214237 W08/2018/G-003  
Inna praca Jednostka: W08
Ngoc Thanh. Nguyen, Duong Hung. Hoang*autor spoza PWr, Tzung-Pei Hong*autor spoza PWr, Hoang Pham*autor spoza PWr, Bogdan Trawiński
Preface. W: Intelligent Information and Database Systems : 10th Asian Conference, ACIIDS 2018, Dong Hoi City, Vietnam, March 19-21, 2018 : proceedings. Pt. 1, Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2018, s. V-VI.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10751, vol. 10752)
Zasoby:DOI więcej...
2018
5 214631 W08/2018/Y-006  
Redakcja mat. konferencyjnych Jednostka: W08
Ngoc Thanh. Nguyen [Red.], Duong Hung. Hoang*autor spoza PWr, Tzung-Pei Hong*autor spoza PWr, Hoang Pham*autor spoza PWr, Bogdan Trawiński [Red.]
Intelligent Information and Database Systems : 10th Asian Conference, ACIIDS 2018, Dong Hoi City, Vietnam, March 19-21, 2018 : proceedings. Pt. 1. Cham: Springer, cop. 2018. XXVII, 721 s.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10751)
Zasoby:DOI więcej...
2018
6 214236 W08/2018/Y-003  
Redakcja mat. konferencyjnych Jednostka: W08
Ngoc Thanh. Nguyen [Red.], Duong Hung. Hoang*autor spoza PWr, Tzung-Pei Hong*autor spoza PWr, Hoang Pham*autor spoza PWr, Bogdan Trawiński [Red.]
Intelligent Information and Database Systems : 10th Asian Conference, ACIIDS 2018, Dong Hoi City, Vietnam, March 19-21, 2018 : proceedings. Pt. 2. Cham: Springer, cop. 2018. XLII, 731 s.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10752)
Zasoby:URL więcej...
2018
7 214406 W08/2018/I-060  
Rozdział w monografii Jednostka: W08
Tho Dang. Dai*autor spoza PWr, Van Du. Nguyen, Ngoc Thanh. Nguyen, Dosam Hwang*autor spoza PWr
A three-stage consensus-based method for collective knowledge determination. W: Modern approaches for intelligent information and database systems / Andrzej Sieminski [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2018. s. 3-14.
(Studies in Computational Intelligence, ISSN 1860-949X; vol. 769)
Zasoby:DOI więcej...
2018
8 214950 W08/2018/I-081  
Artykuł Jednostka: W08
Loan T. Nguyen*autor spoza PWr, Ngoc Thanh. Nguyen, Bay Vo*autor spoza PWr, Hung Son. Nguyen*autor spoza PWr
Efficient method for updating class association rules in dynamic datasets with record deletion. Applied Intelligence. 2018, vol 48, nr 6, s. 1491–1505.
Zasoby:Web of ScienceDOISFX więcej...
2018
9 206153 W08/2016/I-306  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Rafał Palak, Ngoc Thanh. Nguyen
An effective collaborative filtering based method for movie recommendation. W: Multimedia and Network Information Systems : Proceedings of the 10th International Conference MISSI 2016 / eds. Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński. [Cham] : Springer, cop. 2017. s. 149-159.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 506)
Zasoby:Web of ScienceDOI więcej...
2017
10 208654 W08/2017/I-038  
Artykuł Jednostka: W08
Tram Tran*autor spoza PWr, Bay Vo*autor spoza PWr, Ngoc Thi Tho. Le*autor spoza PWr, Ngoc Thanh. Nguyen
Text clustering using frequent weighted utility itemsets. Cybernetics and Systems. 2017, vol. 48, nr 3, s. 193-209.
Zasoby:Web of ScienceDOISFX więcej...
2017