PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Zalogowany: ____
Zgłoszenie pracy do bazy DONA / Zamówienie wykazu prac
PL | 
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Wybrany autor: Kaczmar Jacek
Kaczmar Jacek
[nr ewid.: 118789, W10/K12]
prace zarejestrowane: 245
prace publicznie dostępne: 224
zaindeksowane w WoS CC: 21
zaindeksowane w SCOPUS: 14
  • Prace: 224
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 532
  • Promotorstwa: 5
  • Wydruki
  • Półka
  • W opracowaniu: 0
  • Wizytówka PWr
Data zdokumentowania:
od
Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:
Punktacja MNiSW:
 - 
do
Status pracy:
Typ pracy: 
dowolny
Zasięg:
dowolny
Wskaźniki: 
LUB
Open Access:
dowolny
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
113
6
1
5
42
36
6
3
1
1
1
6
5
1
  
Dokumenty Urzędu Patentowego
 
2
1
1
  
Dysertacje
 
1
1
1
  
Sprawozdania z badań
 
44
5
Eksporty
Wybrane prace: 0
 Strona 1 z 23, prace 1 do 10 z 224.
  LpOpis pracyRok
 Strona 1 z 23, prace 1 do 10 z 224.
1 211358W10/2017/I-4080 W10/2017/I-408  
Artykuł Jednostka: W10
Alicja Kucharczyk, Krzysztof Naplocha, Jacek Kaczmar, Hajo Dieringa*autor spoza PWr, Karl Kainer*autor spoza PWr
Current status and recent developments in porous magnesium fabrication. Advanced Engineering Materials. 2018, vol. 20, nr 1, art. 1700562, s. 1-16.
Zasoby zdalne:Web of ScienceSCOPUSDOISFX więcej...
2018
2 215258W10/2018/I-1640 W10/2018/I-164  
Streszczenie Jednostka: W10
Krzysztof Naplocha, Anna G. Dmitruk, Jacek Kaczmar
Thermal performance of composite phase change materials in energy storage units. W: Composite Material Congress. Biosensors and Bioelectronics Materials Symposium, 03-06 June 2018, Stockholm, Sweden : proceedings & abstracts book. [Linköping] : VBRI Press, cop. 2018. s. 1-1.
Zasoby zdalne:URL więcej...
2018
3 216896W10/2018/I-3400 W10/2018/I-340  
Streszczenie Jednostka: W10
Krzysztof Naplocha, Anna G. Dmitruk, Jacek Kaczmar
Thermal performance of the latent heat storage units with aluminum porous structures. Innovative Energy & Research. 2018, vol. 7, s. 47.
Zasoby zdalne:DOI więcej...
2018
4 217742W10/2018/I-4620 W10/2018/I-462  
Artykuł Jednostka: W10
Adam Kurzawa, Krzysztof Naplocha, Jacek Kaczmar
Właściwości materiałów kompozytowych na osnowie stopu aluminium EN AW-2024 i miedzi. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika. 2018, t. 35, z. 90, s. 335-344.
Zasoby zdalne:DOISFX więcej...
2018
5 217801W10/2018/I-4690 W10/2018/I-469  
Streszczenie Jednostka: W10
Oliwia M. Trzaska, Roman M. Wróblewski, Jacek Kaczmar, Kamil Siodłak, Anna Ziobro
The influence of injection molding parameters on the orientation of fibrous fillers in polymer-metal hybrid joints. W: ICCS21 : 21th International Conference on Composite Structures, University of Bologna, 4-7 September 2018 : proceedings / [ed. Francesco Tornabene]. Bologna : Società Editrice Esculapio, 2018. s. 107-108.
(Structural and Computational Mechanics Book Series), ISSN 2421-2822
Zasoby zdalne:DOI więcej...
2018
6 218104W10/2018/I-5350 W10/2018/I-535  
Streszczenie Jednostka: W10
Adam Kurzawa, Jacek Kaczmar
Selected properties of aluminium composites reinforced with Al2O3 particles preforms. W: XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : streszczenia, 23-25 maja 2018, Wrocław-Trzebnica. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. s. 53-54.
2018
7 191583I24/2013/Z-0170 I24/2013/Z-017  
Patent Jednostka: W04, W10
Paulina Mayer, Jacek Kaczmar, Andrzej E. Sowa, Andrzej Vogt*autor spoza PWr, Hubert Kołodziej*autor spoza PWr, Stanisław Strzelecki*autor spoza PWr
Patent. Polska, nr 226720. Zastosowanie powłoki absorbującej energię fal elektromagnetycznych : Int. Cl. F41H 3/02, G12B 17/02, H01F 1/42, H01Q 17/00, H05K 9/00. Zgłosz. nr 405813 z 28.10.2013. Opubl. 31.08.2017. 10 s.
Zasoby zdalne:URL więcej...
2017
8 209700W10/2017/I-2180 W10/2017/I-218  
Komunikat konferencyjny Jednostka: W10
Oliwia M. Trzaska, Jacek Kaczmar
Wpływ modyfikacji stref kontaktu polimer termoplastyczny - elementy stalowe na właściwości mechaniczne połączeń. W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych, Rydzyna, 15-17 maja, 2017 / ed. Monika Kniter. [B.m. : b.w., 2017]. s. 23-25.
2017
9 209704W10/2017/I-2190 W10/2017/I-219  
Komunikat konferencyjny Jednostka: W10
Jacek Kaczmar, Oliwia M. Trzaska
Badania procesu niszczenia złączy hybrydowych typu poliamid 6 - stal DC01. W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych, Rydzyna, 15-17 maja, 2017 / ed. Monika Kniter. [B.m. : b.w., 2017]. s. 30-32.
2017
10 209910W10/2017/I-2370 W10/2017/I-237  
Streszczenie Jednostka: W10
Oliwia M. Trzaska, Jacek Kaczmar
The effect of theromoplastic polymer - steel elements interface modification on the mechanical properties of joint. W: International Conference / Humboldt Kolleg "Jordanian Life Sciences for Sustainable Development" , Al al Bayt University, Mafraq, Jordan, April, 27-29, 2017. [B.m. : b.w., 2017]. s. 121.
2017
email
3.0.20190117.0806.1330