Formularze - wyszukiwanie
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor lub nr ewidencyjny:
Jednostka
Słowa
Finansowanie: 
Wybrany autor: Choroś Kazimierz
Choroś Kazimierz
[nr ewid.: 122083, W08/K01]
prace zarejestrowane: 108
prace publicznie dostępne: 108
  • Prace: 108
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 17
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
Data zdokumentowania
Rok zaliczenia: 1980 2017 Dowolne słowa:  
Filtry:
Typ pracy 
dowolny
Wskaźniki 
LUB
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
21
19
38
6
3
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
13
7
Eksporty
 Strona 1 z 11, prace 1 do 10 z 108.
  LpOpis pracyRokPełny tekst
 Strona 1 z 11, prace 1 do 10 z 108.
1 205756 W08/2016/Y-019 Redakcja mat. konferencyjnychAleksander Zgrzywa [Red.], Kazimierz Choroś [Red.], Andrzej Siemiński [Red.]
Multimedia and Network Information Systems : Proceedings of the 10th International Conference MISSI 2016. [Cham]: Springer, cop. 2017. IX, 432 s.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 506)
 
Redakcja mat. konferencyjnych Jednostka: W08
Aleksander Zgrzywa [Red.], Kazimierz Choroś [Red.], Andrzej Siemiński [Red.]
Multimedia and Network Information Systems : Proceedings of the 10th International Conference MISSI 2016. [Cham]: Springer, cop. 2017. IX, 432 s.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 506)
2017
2 205759 W08/2016/G-010 Inna pracaAleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński
Preface. W: Multimedia and Network Information Systems : 10th International Conference MISSI 2016 : proceedings / Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński (Eds.). [Cham] : Springer, cop. 2017, s. V-VI.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 506)
 
Inna praca Jednostka: W08
Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński
Preface. W: Multimedia and Network Information Systems : 10th International Conference MISSI 2016 : proceedings / Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński (Eds.). [Cham] : Springer, cop. 2017, s. V-VI.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 506)
2017
3 206507 W08/2016/I-309 Referat konferencyjnyKazimierz Choroś
Automatic playing field detection and dominant color extraction in sports video shots of different view types. W: Multimedia and Network Information Systems : Proceedings of the 10th International Conference MISSI 2016 / eds. Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński. [Cham] : Springer, cop. 2017. s. 39-48.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 506)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Kazimierz Choroś
Automatic playing field detection and dominant color extraction in sports video shots of different view types. W: Multimedia and Network Information Systems : Proceedings of the 10th International Conference MISSI 2016 / eds. Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński. [Cham] : Springer, cop. 2017. s. 39-48.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 506)
2017
4 207778 W08/2016/I-438 ArtykułKazimierz Choroś
Application of the temporal aggregation and pre-categorization of news video shots to reduce the time of content analysis. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1615-1626.
 
Artykuł Jednostka: W08
Kazimierz Choroś
Application of the temporal aggregation and pre-categorization of news video shots to reduce the time of content analysis. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1615-1626.
2017
5 209190 W08/2017/I-083 Referat konferencyjnyKazimierz Choroś
Highlights extraction in sports videos based on automatic posture and gesture recognition. W: Intelligent Information and Database Systems : 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Nguyen Ngoc Thanh [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 619-628.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10191)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Kazimierz Choroś
Highlights extraction in sports videos based on automatic posture and gesture recognition. W: Intelligent Information and Database Systems : 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Nguyen Ngoc Thanh [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 619-628.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10191)
2017
6 209201 W08/2017/I-085 Rozdział w monografiiHossein Yazdani*#!#, Daniel Ortiz-Arroyo*###, Kazimierz Choroś, Halina Kwaśnicka
On high dimensional searching spaces and learning methods. W: Data science and big data : an environment of computational intelligence / Witold Pedrycz, Shyi-Ming Chen (Eds.). [Cham] : Springer, cop. 2017. s. 29-48.
(Studies in Big Data, ISSN 2197-6503; vol. 24)
 
Rozdział w monografii Jednostka: W08, W08
Hossein Yazdani*brak afiliacji autora do jednostki PWr, Daniel Ortiz-Arroyo*autor spoza PWr, Kazimierz Choroś, Halina Kwaśnicka
On high dimensional searching spaces and learning methods. W: Data science and big data : an environment of computational intelligence / Witold Pedrycz, Shyi-Ming Chen (Eds.). [Cham] : Springer, cop. 2017. s. 29-48.
(Studies in Big Data, ISSN 2197-6503; vol. 24)
2017
7 211924 W08/2017/I-251 Referat konferencyjnyKazimierz Choroś, Tomasz Suder
Improved Partitioned Shadow Volumes method of real-time rendering using balanced trees. W: Computational Collective Intelligence : 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017 : proceedings. Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen [i 5 in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 569-578.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10449)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Kazimierz Choroś, Tomasz Suder
Improved Partitioned Shadow Volumes method of real-time rendering using balanced trees. W: Computational Collective Intelligence : 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017 : proceedings. Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen [i 5 in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 569-578.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10449)
2017
8 202957 W08/2016/I-031 ArtykułKazimierz Choroś
Weighting of sports categories detected in temporally aggregated sports news videos. Cybernetics and Systems. 2016, vol. 47, nr 1/2, s. 111-125.
 
Artykuł Jednostka: W08
Kazimierz Choroś
Weighting of sports categories detected in temporally aggregated sports news videos. Cybernetics and Systems. 2016, vol. 47, nr 1/2, s. 111-125.
2016
9 203101 W08/2016/I-058 Referat konferencyjnyKazimierz Choroś
Probabilistic approach to content-based indexing and categorization of temporally aggregated shots in news videos. W: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 741-750.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9621)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Kazimierz Choroś
Probabilistic approach to content-based indexing and categorization of temporally aggregated shots in news videos. W: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 741-750.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9621)
2016
10 205545 W08/2016/I-239 ArtykułKazimierz Choroś, Jacek Topolski
Parameterized and dynamic generation of an infinite virtual terrain with various biomes using extended Voronoi diagram. Journal of Universal Computer Science. 2016, vol. 22, nr 6, s. 836-855.
 
Artykuł Jednostka: W08
Kazimierz Choroś, Jacek Topolski
Parameterized and dynamic generation of an infinite virtual terrain with various biomes using extended Voronoi diagram. Journal of Universal Computer Science. 2016, vol. 22, nr 6, s. 836-855.
2016
Lista prac, które znajdą się na poniższych wykazach, zależna jest od dokonanego wyboru w zakładce Prace.
Pobierz wykaz dorobku:
nie wybrano
Trwa generowanie wykazu...
Pobierz wykaz promotorstw:
nie wybrano