Formularze - wyszukiwanie
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor lub nr ewidencyjny:
Jednostka
Słowa
Finansowanie: 
Wybrany autor: Telec Zbigniew D
Telec Zbigniew D
[nr ewid.: 438640, W08/K01]
prace zarejestrowane: 30
prace publicznie dostępne: 30
  • Prace: 30
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 33
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
Data zdokumentowania
Rok zaliczenia: 2008 2017 Dowolne słowa:  
Filtry:
Typ pracy 
dowolny
Wskaźniki 
LUB
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
10
3
17
Eksporty
123
 Strona 1 z 3, prace 1 do 10 z 30.
  LpOpis pracyRokPełny tekst
123
 Strona 1 z 3, prace 1 do 10 z 30.
1 211546 W08/2017/I-202 Referat konferencyjnyBogdan Trawiński, Tadeusz Lasota*###, Olgierd Kempa*###, Zbigniew D. Telec, Marcin Kutrzyński
Comparison of ensemble learning models with expert algorithms designed for a property valuation system. W: Computational Collective Intelligence : 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i 5 in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 317-327.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10448)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bogdan Trawiński, Tadeusz Lasota*autor spoza PWr, Olgierd Kempa*autor spoza PWr, Zbigniew D. Telec, Marcin Kutrzyński
Comparison of ensemble learning models with expert algorithms designed for a property valuation system. W: Computational Collective Intelligence : 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i 5 in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 317-327.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10448)
2017
2 211721 W08/2017/I-217 Referat konferencyjnyBogdan Trawiński, Zbigniew D. Telec, Jacek Krasnoborski, Mateusz Piwowarczyk, Mateusz Talaga, Tadeusz Lasota*###, Edward Sawiłow*###
Comparison of expert algorithms with machine learning models for real estate appraisal. W: 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017) [Dokument elektroniczny] : 3-5 July 2017, Gdynia, Poland / Eds. Piotr Jędrzejowicz, Tülay Yildirim, Ireneusz Czarnowski. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2017. s. 51-54.
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bogdan Trawiński, Zbigniew D. Telec, Jacek Krasnoborski, Mateusz Piwowarczyk, Mateusz Talaga, Tadeusz Lasota*autor spoza PWr, Edward Sawiłow*autor spoza PWr
Comparison of expert algorithms with machine learning models for real estate appraisal. W: 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017) [Dokument elektroniczny] : 3-5 July 2017, Gdynia, Poland / Eds. Piotr Jędrzejowicz, Tülay Yildirim, Ireneusz Czarnowski. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2017. s. 51-54.
2017
3 197983 W08/2015/I-072 Referat konferencyjnyTadeusz Cekała, Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński
Truck loading schedule optimization using genetic algorithm for yard management. W: Intelligent Information and Database Systems : 7th Asian Conference, ACIIDS 2015, Bali, Indonesia, March 23-25, 2015 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Raymond Kosala (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 536-548.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9011)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Tadeusz Cekała, Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński
Truck loading schedule optimization using genetic algorithm for yard management. W: Intelligent Information and Database Systems : 7th Asian Conference, ACIIDS 2015, Bali, Indonesia, March 23-25, 2015 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Raymond Kosala (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 536-548.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9011)
2015
4 201079 W08/2015/I-214 Referat konferencyjnyTadeusz Lasota*###, Edward Sawiłow*###, Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński, Marta Roman, Paulina Matczuk, Patryk Popowicz
Enhancing intelligent property valuation models by merging similar cadastral regions of a municipality. W: Computational Collective Intelligence : 7th International Conference, ICCCI 2015, Madrid, Spain, September 21–23, 2015 : proceedings. Pt. 2 / Manuel Núnez [i in.] (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 566-577.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9330)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Tadeusz Lasota*autor spoza PWr, Edward Sawiłow*autor spoza PWr, Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński, Marta Roman, Paulina Matczuk, Patryk Popowicz
Enhancing intelligent property valuation models by merging similar cadastral regions of a municipality. W: Computational Collective Intelligence : 7th International Conference, ICCCI 2015, Madrid, Spain, September 21–23, 2015 : proceedings. Pt. 2 / Manuel Núnez [i in.] (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 566-577.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9330)
2015
5 201089 W08/2015/I-216 Referat konferencyjnyMartin Grześlowski, Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński, Tadeusz Lasota*###, Krzysztof Trawiński*###
Application of evolving fuzzy systems to construct real estate prediction models. W: Computational Collective Intelligence : 7th International Conference, ICCCI 2015, Madrid, Spain, September 21–23, 2015 : proceedings. Pt. 2 / Manuel Núnez [i in.] (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 606-616.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9330)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Martin Grześlowski, Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński, Tadeusz Lasota*autor spoza PWr, Krzysztof Trawiński*autor spoza PWr
Application of evolving fuzzy systems to construct real estate prediction models. W: Computational Collective Intelligence : 7th International Conference, ICCCI 2015, Madrid, Spain, September 21–23, 2015 : proceedings. Pt. 2 / Manuel Núnez [i in.] (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 606-616.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9330)
2015
6 192004 I32/2014/I-012 Referat konferencyjnyTadeusz Lasota*###, Bartosz Londzin, Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński
Comparison of ensemble approaches: mixture of experts and AdaBoost for a regresion problem. W: Intelligent Information and Database Systems : 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014 : proceedings. Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (Eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2014. s. 100-109.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 8398)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Tadeusz Lasota*autor spoza PWr, Bartosz Londzin, Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński
Comparison of ensemble approaches: mixture of experts and AdaBoost for a regresion problem. W: Intelligent Information and Database Systems : 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014 : proceedings. Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (Eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2014. s. 100-109.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 8398)
2014
7 194556 I32/2014/I-097 Referat konferencyjnyTadeusz Lasota*###, Magdalena Smętek, Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński, Grzegorz Trawiński
Application of self-adapting genetic algorithms to generate fuzzy systems for a regression problem. W: Computational collective intelligence : technologies and applications : 6th International Conference, ICCCI 2014, Seoul, Korea, September 24-26, 2014 : proceedings / Dosam Hwang, Jason J. Jung, Ngoc Thanh Nguyen (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2014. s. 49-61.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 8733)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W04, W04, W08, więcej...
Tadeusz Lasota*autor spoza PWr, Magdalena Smętek, Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński, Grzegorz Trawiński
Application of self-adapting genetic algorithms to generate fuzzy systems for a regression problem. W: Computational collective intelligence : technologies and applications : 6th International Conference, ICCCI 2014, Seoul, Korea, September 24-26, 2014 : proceedings / Dosam Hwang, Jason J. Jung, Ngoc Thanh Nguyen (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2014. s. 49-61.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 8733)
2014
8 194558 I32/2014/I-098 Referat konferencyjnyZbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński, Tadeusz Lasota*###, Grzegorz Trawiński
Evaluation of neural network ensemble approach to predict from a data stream. W: Computational collective intelligence : technologies and applications : 6th International Conference, ICCCI 2014, Seoul, Korea, September 24-26, 2014 : proceedings / Dosam Hwang, Jason J. Jung, Ngoc Thanh Nguyen (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2014. s. 472-482.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 8733)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W04, W04, W08, więcej...
Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński, Tadeusz Lasota*autor spoza PWr, Grzegorz Trawiński
Evaluation of neural network ensemble approach to predict from a data stream. W: Computational collective intelligence : technologies and applications : 6th International Conference, ICCCI 2014, Seoul, Korea, September 24-26, 2014 : proceedings / Dosam Hwang, Jason J. Jung, Ngoc Thanh Nguyen (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2014. s. 472-482.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 8733)
2014
9 182563 I32/2012/I-133 Rozdział w monografiiTadeusz Lasota*###, Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński, Grzegorz Trawiński
Experimental evaluation of resampling combined with clustering and random oracle using genetic fuzzy systems. W: Multimedia and Internet Systems : theory and practice / Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś and Andrzej Siemiński (eds.). Heidelberg [i in.] : Springer, cop. 2013. s. 131-142.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 183)
 
Rozdział w monografii Jednostka: W04, W04, W08, więcej...
Tadeusz Lasota*autor spoza PWr, Zbigniew D. Telec, Bogdan Trawiński, Grzegorz Trawiński
Experimental evaluation of resampling combined with clustering and random oracle using genetic fuzzy systems. W: Multimedia and Internet Systems : theory and practice / Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś and Andrzej Siemiński (eds.). Heidelberg [i in.] : Springer, cop. 2013. s. 131-142.
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; vol. 183)
2013
10 185959 I32/2013/I-022 Referat konferencyjnyTadeusz Lasota*###, Bartosz Londzin, Bogdan Trawiński, Zbigniew D. Telec
Investigation of mixture of experts applied to residential premises valuation. W: Intelligent Information and Database Systems : 5th Asian Conference, ACIIDS 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, March 18-20, 2013 : proceedings. Pt. 2 / Ali Selamat, Ngoc Thanh Nguyen, Habibollah Haron (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2013. s. 225-235.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 7803)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Tadeusz Lasota*autor spoza PWr, Bartosz Londzin, Bogdan Trawiński, Zbigniew D. Telec
Investigation of mixture of experts applied to residential premises valuation. W: Intelligent Information and Database Systems : 5th Asian Conference, ACIIDS 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, March 18-20, 2013 : proceedings. Pt. 2 / Ali Selamat, Ngoc Thanh Nguyen, Habibollah Haron (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2013. s. 225-235.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 7803)
2013
Lista prac, które znajdą się na poniższych wykazach, zależna jest od dokonanego wyboru w zakładce Prace.
Pobierz wykaz dorobku:
nie wybrano
Trwa generowanie wykazu...
Pobierz wykaz promotorstw:
nie wybrano