Formularze - wyszukiwanie
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor lub nr ewidencyjny:
Jednostka
Słowa
Finansowanie: 
Wybrany autor: Maleszka Bernadetta G
Maleszka Bernadetta G
[nr ewid.: 479540, W08/K01]
prace zarejestrowane: 31
prace publicznie dostępne: 31
  • Prace: 31
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 17
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
Data zdokumentowania
Rok zaliczenia: 2007 2017 Dowolne słowa:  
Filtry:
Typ pracy 
dowolny
Wskaźniki 
LUB
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
5
7
16
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
2
Eksporty
 Strona 1 z 4, prace 1 do 10 z 31.
  LpOpis pracyRokPełny tekst
 Strona 1 z 4, prace 1 do 10 z 31.
1 211577 W08/2017/I-204 Referat konferencyjnyBernadetta G. Maleszka
On some approach to integrating user profiles in document retrieval system using Bayesian networks. W: Computational Collective Intelligence : 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017 : proceedings. Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen [i 5 in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 428-437.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10449)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
On some approach to integrating user profiles in document retrieval system using Bayesian networks. W: Computational Collective Intelligence : 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017 : proceedings. Pt. 2 / Ngoc Thanh Nguyen [i 5 in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 428-437.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10449)
2017
2 211592 W08/2017/I-205 Referat konferencyjnyBernadetta G. Maleszka, Marcin Maleszka
Influence of social communication on content-based recommendation. W: 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017) [Dokument elektroniczny] : 3-5 July 2017, Gdynia, Poland / Eds. Piotr Jędrzejowicz, Tülay Yildirim, Ireneusz Czarnowski. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2017. s. 143-148.
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka, Marcin Maleszka
Influence of social communication on content-based recommendation. W: 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017) [Dokument elektroniczny] : 3-5 July 2017, Gdynia, Poland / Eds. Piotr Jędrzejowicz, Tülay Yildirim, Ireneusz Czarnowski. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2017. s. 143-148.
2017
3 211597 W08/2017/I-206 Referat konferencyjnyBernadetta G. Maleszka
A method for user profile learning in document retrieval system using Bayesian network. W: Intelligent Information and Database Systems : 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Nguyen Ngoc Thanh [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 269-277.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10191)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
A method for user profile learning in document retrieval system using Bayesian network. W: Intelligent Information and Database Systems : 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Nguyen Ngoc Thanh [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 269-277.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10191)
2017
4 211629 W08/2017/I-210 ArtykułBernadetta G. Maleszka
A method for determining ontology-based user profile in document retrieval system. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1253-1263.
 
Artykuł Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
A method for determining ontology-based user profile in document retrieval system. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1253-1263.
2017
5 203050 W08/2016/I-051 Referat konferencyjnyBernadetta G. Maleszka
A method for determining representative of ontology-based user profile in personalized document retrieval systems. W: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 202-211.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9621)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
A method for determining representative of ontology-based user profile in personalized document retrieval systems. W: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 202-211.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9621)
2016
6 206707 W08/2016/I-355 Referat konferencyjnyBernadetta G. Maleszka
A method for ontology-based user profile adaptation in personalized document retrieval systems. W: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetic, SMC 2016, October 9-12, 2016, Budapest, Hungary : conference digest. [B.m.] : IEEE, cop. 2016. s. 003187-003192.
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
A method for ontology-based user profile adaptation in personalized document retrieval systems. W: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetic, SMC 2016, October 9-12, 2016, Budapest, Hungary : conference digest. [B.m.] : IEEE, cop. 2016. s. 003187-003192.
2016
7 197918 W08/2015/I-058 Referat konferencyjnyBernadetta G. Maleszka
An adaptation method for hierarchical user profile in personalized document retrieval systems. W: Intelligent Information and Database Systems : 7th Asian Conference, ACIIDS 2015, Bali, Indonesia, March 23-25, 2015 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Raymond Kosala (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 107-116.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9011)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
An adaptation method for hierarchical user profile in personalized document retrieval systems. W: Intelligent Information and Database Systems : 7th Asian Conference, ACIIDS 2015, Bali, Indonesia, March 23-25, 2015 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Raymond Kosala (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 107-116.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9011)
2015
8 199165 W08/2015/S-006 Raport serii SPRBernadetta G. Maleszka
System wieloagentowy wspomagający podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynkach wymiany walut : raport. Raporty Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 2015, Ser. SPR nr 6, 15 s.
 
Raport serii SPR Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
System wieloagentowy wspomagający podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynkach wymiany walut : raport. Raporty Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 2015, Ser. SPR nr 6, 15 s.
2015
9 201217 W08/2015/I-221 Referat konferencyjnyBernadetta G. Maleszka
A method for profile clustering using ontology alignment in personalized document retrieval systems. W: Computational Collective Intelligence : 7th International Conference, ICCCI 2015, Madrid, Spain, September 21–23, 2015 : proceedings. Pt. 1 / Manuel Núnez [i in.] (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 410-420.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9329)
 
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka
A method for profile clustering using ontology alignment in personalized document retrieval systems. W: Computational Collective Intelligence : 7th International Conference, ICCCI 2015, Madrid, Spain, September 21–23, 2015 : proceedings. Pt. 1 / Manuel Núnez [i in.] (eds.). Cham [i in.] : Springer, cop. 2015. s. 410-420.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9329)
2015
10 202873 W08/2016/I-027 Rozdział w książceGrzegorz Ciesielski*###, Michał Jaworski*###, Antoni Kamiński*###, Jacek Leja*###, Bernadetta G. Maleszka, Maciej Skarbowski*###, Konrad Werbliński*###
System wieloagentowy wspomagający podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynkach wymiany walut. W: Systemy wspomagania organizacji, SWO 2015 / red. nauk. Teresa Porębska-Miąc. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. s. 49-62.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
 
Rozdział w książce Jednostka: W08
Grzegorz Ciesielski*autor spoza PWr, Michał Jaworski*autor spoza PWr, Antoni Kamiński*autor spoza PWr, Jacek Leja*autor spoza PWr, Bernadetta G. Maleszka, Maciej Skarbowski*autor spoza PWr, Konrad Werbliński*autor spoza PWr
System wieloagentowy wspomagający podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynkach wymiany walut. W: Systemy wspomagania organizacji, SWO 2015 / red. nauk. Teresa Porębska-Miąc. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. s. 49-62.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
2015
Lista prac, które znajdą się na poniższych wykazach, zależna jest od dokonanego wyboru w zakładce Prace.
Pobierz wykaz dorobku:
nie wybrano
Trwa generowanie wykazu...
Pobierz wykaz promotorstw:
nie wybrano