RadGrid_glowny_ctl00_ctl02_ctl01_RadCheckBox_header
PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
  • Formularz autora
  • Formularz zaawansowany
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Wybrany autor: Muszyński Robert
[nr ewid. PWr: 353417, W04]
ORCID:0000-0002-0132-6614
dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
prace zarejestrowane: 57
prace publicznie dostępne: 57
zaindeksowane w WoS CC: 11
Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności systemu, prosimy o zalogowanie (dotyczy użytkowników posiadających konto pocztowe Politechniki Wrocławskiej).
  • Prace: 57
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 101
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
  • Półka: 0
  • W opracowaniu: 0
  • Wizytówka PWr
Data zdokumentowania:
od
Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:
Punktacja MNiSW:
 - 
Indeksowane w:
LUB

do
Status pracy:
Typ pracy:
dowolny
Zasięg:
dowolny
Wskaźniki:
LUB
Open Access:
dowolny
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
17
3
1
2
27
27
1
1
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
2
6
Eksporty
Wybrane prace: 0
Liczba opisów:
10
 Strona 1 z 6, prace 1 do 10 z 57.
  LpOpis pracyRok
Liczba opisów:
10
 Strona 1 z 6, prace 1 do 10 z 57.
1 2103510 W04/2017/I-142
Artykuł Jednostka: W04
Paweł Joniak*autor spoza PWr, Robert Muszyński
Path following for two HOG wheels mobile robot. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems. 2017, vol. 11, nr 2, s. 75-81.
Zasoby zdalne:DOI więcej...
2017
2 2064710 W04/2016/I-305
Rozdział w monografii Jednostka: W04
Paweł Joniak, Robert Muszyński
Model robota mobilnego napędzanego dwiema półsferami. W: Postępy robotyki. T. 1 / pod red. Krzysztofa Tchonia i Cezarego Zielińskiego. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. s. 103-114.
(Prace Naukowe - Politechnika Warszawska. Elektronika, ISSN 0137-2343; z. 195)
2016
3 2152254 W04/2018/I-094
Artykuł Jednostka: W04
Márta Gácsi*autor spoza PWr, Anna Kis*autor spoza PWr, Tamás Faragó*autor spoza PWr, Mariusz Janiak, Robert Muszyński, Ádám Miklósi*autor spoza PWr
Humans attribute emotions to a robot that shows simple behavioural patterns borrowed from dog behaviour. Computers in Human Behavior. 2016, vol. 59, s. 411-419.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2016
4 1886267 I06/2013/I-095
Artykuł Jednostka: W04
Gabriella Lakatos*autor spoza PWr, Mariusz Janiak, Łukasz Małek, Robert Muszyński, Veronika Konok*autor spoza PWr, Krzysztof Tchoń, Á. Miklósi*autor spoza PWr
Sensing sociality in dogs: what may make an interactive robot social? Animal Cognition. 2014, vol. 17, nr 2, s. 387-397.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2014
5 18648329 I06/2013/I-027
Artykuł Jednostka: W04
Jan Kędzierski, Robert Muszyński, Carsten Zoll*autor spoza PWr, Adam Oleksy, Mirela M. Kaczmarek
EMYS - emotive head of a social robot. International Journal of Social Robotics. 2013, vol. 5, nr 2, s. 237-249.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2013
6 1705860 I06/2010/I-108
Artykuł Jednostka: W04
Adam Oleksy, Robert Muszyński
Integration of gesture planning system with social robot hand. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika. 2010, z. 175, s. 703-712.
Zasoby zdalne:SFX więcej...
2010
7 2090881 W04/2017/P-007
Raport serii PRE Jednostka: W04
Krzysztof Arent, Mariusz Janiak, Jan Kędzierski, Bogdan Kreczmer, Łukasz Małek, Robert Muszyński, Adam Oleksy, Krzysztof Tchoń, Marek Wnuk
Toward a robotic companion design. Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2008, Ser. PRE nr 7, 74 s.
Zasoby zdalne:URL więcej...
2008
8 1542011 I06/2007/I-085
Referat konferencyjny Jednostka: W04
Robert Muszyński, Janusz Jakubiak
On predictive approach to inverse kinematics of mobile manipulators. W: 2007 IEEE International Conference on Control and Automation [Dokument elektroniczny], Guangzhou, China, May 30 - June 1, 2007. [Piscataway, NJ] : IEEE, cop. 2007. s. 2423-2428.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2007
9 1561080 I06/2007/P-055
Raport serii PRE Jednostka: W04
Mariusz Janiak, Robert Lukierski, Robert Muszyński
Robot Sputnik jako platforma do badania interakcji człowiek-robot. Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE nr 55, 12 s.
2007
10 1640350 I06/2009/I-059
Artykuł Jednostka: W04
Mariusz Janiak, Jan Kędzierski, Jakub Malewicz, Robert Muszyński, Karol Sydor
Ja mam robot! Cz. 1, Budujemy robota minisumo. Komputer Świat. Ekspert. 2007, nr 5, s. 12-15.
Zasoby zdalne:SFX więcej...
2007
Plac Grunwaldzki 11
bud. D-21, pok 233
tel. 71 320 31 63, 71 320 41 69
wersja: 3.0.20190917.0850.1182