PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Zalogowany: ____
Zgłoszenie pracy do bazy DONA / Zamówienie wykazu prac
PL | 
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Wybrany autor: Maleszka Marcin
Maleszka Marcin
[nr ewid.: 439210, W08/K01]
prace zarejestrowane: 37
prace publicznie dostępne: 37
  • Prace: 37
  • Analiza dorobku
  • Cytowania: 21
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
  • Półka
  • W opracowaniu: 0
  • Wizytówka PWr
Data zdokumentowania:
od
Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:
do
Status pracy:
Typ pracy: 
dowolny
Zasięg:
dowolny
Wskaźniki: 
LUB
Open Access:
dowolny
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
7
9
2
7
19
19
  
Dysertacje
 
1
  
Sprawozdania z badań
 
1
Eksporty
Wybrane prace: 0
 Strona 1 z 4, prace 1 do 10 z 37.
  LpOpis pracyRok
 Strona 1 z 4, prace 1 do 10 z 37.
1 217041W08/2018/I-2210 W08/2018/I-221  
Artykuł Jednostka: W08
Marcin Maleszka
Application of collective knowledge diffusion in a social network environment. Enterprise Information Systems. 2018, s. 1-23.
Zasoby zdalne:DOISFX więcej...
2018
2 209525W08/2017/I-1040 W08/2017/I-104  
Artykuł Jednostka: W08
Marcin Maleszka
Observing collective knowledge state during integration. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, vol. 32, nr 2, s. 1241-1252.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOISFX więcej...
2017
3 209557W08/2017/I-1120 W08/2017/I-112  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Marcin Maleszka
Influence of group characteristics on agent voting. W: Intelligent Information and Database Systems : 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Nguyen Ngoc Thanh [i in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 56-64.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10191)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2017
4 211592W08/2017/I-2050 W08/2017/I-205  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Bernadetta G. Maleszka, Marcin Maleszka
Influence of social communication on content-based recommendation. W: 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017) [Dokument elektroniczny] : 3-5 July 2017, Gdynia, Poland / Eds. Piotr Jędrzejowicz, Tülay Yildirim, Ireneusz Czarnowski. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2017. s. 143-148.
Zasoby zdalne:DOI więcej...
2017
5 212587W08/2017/I-2930 W08/2017/I-293  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Marcin Maleszka
Particle swarm of agents for heterogenous knowledge integration. W: Computational Collective Intelligence : 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i 5 in.] (Eds.). Cham : Springer, cop. 2017. s. 54-62.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 10448)
Zasoby zdalne:DOI więcej...
2017
6 215611W08/2018/I-1240 W08/2018/I-124  
Artykuł Jednostka: W08
Andrzej Bytniewski*autor spoza PWr, Marcin Maleszka, Jadwiga Sobieska-Karpińska*autor spoza PWr, Marcin Hernes*autor spoza PWr, Ngoc Thanh. Nguyen
Koncepcja wieloagentowego systemu wczesnego ostrzegania przed sytuacjami kryzysowymi w gospodarce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2017, nr 342, s. 11-21.
Zasoby zdalne:URLSFX więcej...
2017
7 206451W08/2016/I-3370 W08/2016/I-337  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Marcin Maleszka
Local and global consensus in asynchronous group communications. W: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetic, SMC 2016, October 9-12, 2016, Budapest, Hungary : conference digest. [B.m.] : IEEE, cop. 2016. s. 003071-003076.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2016
8 206459W08/2016/I-3400 W08/2016/I-340  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Marcin Maleszka
Knowledge in asynchronous social group communication. W: Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 364-373.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 9621)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2016
9 209659W08/2017/I-1170 W08/2017/I-117  
Rozdział w monografii Jednostka: W08
Marcin Hernes*autor spoza PWr, Marcin Maleszka, Ngoc Thanh. Nguyen, Andrzej Bytniewski*autor spoza PWr
A method for size and shape estimation in visual inspection for grain quality control in the Rice Identification Collaborative Environment multi-agent system. W: Transactions on Computational Collective Intelligence XXII / Ngoc Thanh Nguyen, Ryszard Kowalczyk (Eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2016. s. 205-217.
(Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743; vol. 9655)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2016
10 194349I32/2014/I-0835 I32/2014/I-083  
Artykuł Jednostka: W08
Marcin Maleszka, Ngoc Thanh. Nguyen
Integration computing and collective intelligence. Expert Systems with Applications. 2015, vol. 42, nr 1 , s. 332-340.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOISFX więcej...
2015
email
3.0.2018101702