PWr Dorobek naukowy PWr (baza DONA)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Zalogowany: ____
Zgłoszenie pracy do bazy DONA / Zamówienie wykazu prac
PL | 
  • Formularz autora
  • Formularz jednostki
Autor, nr ewidencyjny PWr, nr ORCID:
Wybrany autor: Yazdani Hossein
Yazdani Hossein
[nr ewid.: 800719]
prace zarejestrowane: 6
prace publicznie dostępne: 6
  • Prace: 6
  • Analiza dorobku
  • Cytowania
  • Promotorstwa: 0
  • Wydruki
  • Półka
  • W opracowaniu: 0
  • Wizytówka PWr
Data zdokumentowania:
od
Rok zaliczenia:
 - 
Dowolne słowa:
do
Status pracy:
Typ pracy: 
dowolny
Zasięg:
dowolny
Wskaźniki: 
LUB
Open Access:
dowolny
zaznaczenia są sumowane
RODZAJE PRAC:
1
1
5
5
Eksporty
Wybrane prace: 0
1
 Strona 1 z 1, prace 1 do 6 z 6.
  LpOpis pracyRok
1
 Strona 1 z 1, prace 1 do 6 z 6.
1 209201W08/2017/I-0850 W08/2017/I-085  
Rozdział w monografii Jednostka: W08
Hossein Yazdani*brak afiliacji autora do jednostki PWr, Daniel Ortiz-Arroyo*autor spoza PWr, Kazimierz Choroś, Halina Kwaśnicka
On high dimensional searching spaces and learning methods. W: Data science and big data : an environment of computational intelligence / Witold Pedrycz, Shyi-Ming Chen (Eds.). [Cham] : Springer, cop. 2017. s. 29-48.
(Studies in Big Data, ISSN 2197-6503; vol. 24)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2017
2 207001W08/2016/I-3741 W08/2016/I-374  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Hossein Yazdani*brak afiliacji autora do jednostki PWr, Daniel Ortiz-Arroyo*autor spoza PWr, Halina Kwaśnicka
New similarity functions. W: Third International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition, AIPR 2016 [Dokument elektroniczny] : Łódź, Poland, September 19-21, 2016. [B.m.] : IEEE, cop. 2016. s. 47-52.
Zasoby zdalne:DOI więcej...
2016
3 207012W08/2016/I-3750 W08/2016/I-375  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Hossein Yazdani*brak afiliacji autora do jednostki PWr, Halina Kwaśnicka
Issues on critical objects in mining algorithms. W: Third International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition, AIPR 2016 [Dokument elektroniczny] : Łódź, Poland, September 19-21, 2016. [B.m.] : IEEE, cop. 2016. s. 53-58.
Zasoby zdalne:DOI więcej...
2016
4 208566W08/2017/I-0270 W08/2017/I-027  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Hossein Yazdani*brak afiliacji autora do jednostki PWr, Daniel Ortiz-Arroyo*autor spoza PWr, Kazimierz Choroś, Halina Kwaśnicka
Applying bounded fuzzy possibilistic method on critical objects. W: CINTI 2016 : 17th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics [Dokument elektroniczny] : 17-19 November, 2016, Budapest, Hungary. [Piscataway, NJ] : IEEE, cop. 2016. s. 271-276.
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2016
5 184493I32/2012/I-2111 I32/2012/I-211  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Hossein Yazdani, Halina Kwaśnicka
Fuzzy classification method in credit risk. W: Computational collective intelligence : technologies and applications : 4th International Conference, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 28-30, 2012 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen, Kiem Hoang, Piotr Jędrzejowicz (eds.). Berlin ; Heidelberg [i in.] : Springer, cop. 2012. s. 495-504.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 7653)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2012
6 177275I32/2011/I-1752 I32/2011/I-175  
Referat konferencyjny Jednostka: W08
Hossein Yazdani, Halina Kwaśnicka, Daniel Ortiz-Arroyo*autor spoza PWr
Multiobjective particle swarm optimization using fuzzy logic. W: Computational collective intelligence : technologies and applications : Third International Conference, ICCCI 2011, Gdynia, Poland, September 21-23, 2011 : proceedings. Pt. 1 / Piotr Jędrzejowicz, Ngoc Thanh Nguyen, Kiem Hoang (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2011. s. 224-233.
(Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN 0302-9743; vol. 6922)
Zasoby zdalne:Web of ScienceDOI więcej...
2011
email
3.0.2018101702